« Mic 1:16 Księga Micheasza 2:1 Mic 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Biada, którzy myślicie rzecz niepożyteczną i czynicie złość w łożnicach waszych: na świtaniu czynią to; bo przeciw Bogu jest ręka ich.
2.GDAŃSKA.1881Biada tym, którzy wymyślają nieprawość, i knują złe na łożach swoich, a na świtaniu rano do skutku je przywodzą, gdyż to jest w mocy rąk ich.
3.GDAŃSKA.2017Biada tym, którzy wymyślają nieprawość i knują zło na swoich łożach, a o świcie wykonują je, bo jest to w ich mocy.
4.CYLKOWBiada tym, którzy obmyślają bezprawie, a knują bezecność na łożach swoich! Z brzaskiem dnia uskuteczniają je, bo to w mocy ręki ich.
5.TYSIĄCL.WYD5Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w ich rękach.
6.BRYTYJKABiada tym, którzy leżąc na swych łożach, obmyślają zbrodnię i knują zło, a gdy świta poranek, popełniają je, gdyż jest to w ich mocy.
7.POZNAŃSKABiada tym, którzy na swych łożach obmyślają zło i niecne sprawy; dokonują ich, skoro tylko zaświta, bo leży to w ich mocy.
8.WARSZ.PRASKABiada tym, co na swych łożach planują nieprawość i obmyślają niegodziwe czyny. Gdy dzień nadejdzie, spełniają swe zamiary, bo sił nabrali do działań koniecznych.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada tym, co obmyślają bezprawie oraz knują niegodziwość na swoich łożach. Uskuteczniają ją z brzaskiem dnia, bo to jest w mocy ich ręki.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada tym, którzy obmyślają nieprawość i czynią to, co złe, na swych posłaniach! Popełniają je w świetle poranka, ponieważ jest to w ich mocy.