« Mic 4:7 Księga Micheasza 4:8 Mic 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ty, wieżo stada! chmurna córki Syon, aż do ciebie przyjdzie, i przyjdzie władza pierwsza, królestwo córki Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881A ty, wieżo trzody, baszto córki Syońskiej! wiedz, że aż do ciebie przyjdzie; przyjdzie mówię, pierwsze państwo, i królestwo córki Jeruzalemskiej.
3.GDAŃSKA.2017A ty, wieżo trzody, twierdzo córki Syjonu, wiedz, że do ciebie przyjdzie, przyjdzie pierwsze panowanie, królestwo córki Jerozolimy.
4.CYLKOWTy zaś wieżo trzody, pagórku córy cyońskiej, do ciebie dojdzie a przyjdzie panowanie poprzednie, królestwo córy jerozolimskiej!
5.TYSIĄCL.WYD5A ty, Wieżo Trzody, Góro Córy Syjonu, do ciebie dawna władza powróci, władza królewska - do Córy Jeruzalem.
6.BRYTYJKALecz ty, wieżo trzody, wzgórze córki Syjonu, do ciebie wróci i przyjdzie panowanie jak dawniej, królestwo córki Jeruzalemu.
7.POZNAŃSKAA ty, wieżo pasterska, wzgórze córy Syjonu, do ciebie wróci dawne panowanie, królowanie należne córze Jeruzalem.
8.WARSZ.PRASKAA ty, wieżo strażnicza dla pasącej się trzody, wyżyno skalista Córy Syjonu, ty znowu zaczniesz, jak dawniej, panować, a Córa Jeruzalem znów swe królestwo otrzyma.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ty, wieżo trzody, pagórku cyońskiej córy – do ciebie dojdzie i przyjdzie poprzednie panowanie, królestwo jeruszalemskiej córy!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA ty, Wieżo Trzody, pagórku córki Syjonu, wróci do ciebie dawne panowanie - królestwo przypadnie córce Jerozolimy.