« Mic 6:5 Księga Micheasza 6:6 Mic 6:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Cóż godnego ofiaruję Panu, pokłonię się Bogu wysokiemu? Izali mu ofiaruję całopalenia i cielce roczne?
2.GDAŃSKA.1881Ale mówisz: Z czemże się stawię przed Panem, a pokłonię się Bogu najwyższemu? Izali się przedeń stawię z ofiarami całopalonemi, z cielcami rocznemi?
3.GDAŃSKA.2017Z czym mam się stawić przed PANEM i pokłonić się Bogu najwyższemu? Czy mam stawić się przed nim z ofiarami całopalnymi i jednorocznymi cielcami?
4.CYLKOWZ czemże mam stanąć przed Wiekuistym, ukorzyć się przed Bogiem najwyższym? Czyż mam stanąć przed Nim z całopaleniami? z cielcami rocznymi?
5.TYSIĄCL.WYD5Z czym stanę przed Panem i pokłonię się Bogu na wysokości? Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, z rocznymi cielętami?
6.BRYTYJKAZ czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami?
7.POZNAŃSKAZ czym przystąpić mam do Jahwe, pokłonić się Bogu niebieskich wysokości? Czy mam się zjawić przed Nim z ofiarami całopalnymi, z cielcami jednorocznymi?
8.WARSZ.PRASKAZ czymże więc pojawię się przed Panem i jak bedę się mógł pokłonić Bogu Najwyższemu? Czy mam przyjść do Niego z ofiarą całopalną i z jednorocznymi cielcami?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pytasz: Z czym mam stanąć przed WIEKUISTYM, ukorzyć się przed najwyższym Bogiem? Czy mam przed Nim stanąć z całopaleniami? Z rocznymi cielcami?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZ czym mam się zbliżyć do PANA, z czym się pokłonić przed najwyższym Bogiem? Czy mam przyjść i złożyć całopalne ofiary, wziąć na spotkanie jednoroczne cielęta?