« Mic 6:8 Księga Micheasza 6:9 Mic 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Głos Pański do miasta wola: (a zbawienie będzie bojącym się imienia twego) Słuchajcie pokolenia! a któż to pochwali?
2.GDAŃSKA.1881Głos Pański na miasto woła: (ale roztropny sam się ogląda na imię twoje, o Boże!) Słuchajcież o rózdze, i kto ją postanowił.
3.GDAŃSKA.2017Głos PANA woła do miasta (ale roztropny sam ujrzy twoje imię): Słuchajcie rózgi i tego, kto ją ustanowił.
4.CYLKOWGłos Wiekuistego do miasta woła, a zbawienie tym, którzy obawiają się imienia Jego. Słuchajcie o rózdze karcącej, o tym, który ją postanowił.
5.TYSIĄCL.WYD5Głos Pana woła do miasta: - zbawi tych, co się boją Jego imienia - Słuchajcie, szczepie i zgromadzenie miasta!
6.BRYTYJKASłuchaj! Pan woła na miasto – a rozsądnie jest bać się twojego imienia – słuchajcie, plemiona i zgromadzenie miasta!
7.POZNAŃSKADonośny głos Jahwe woła do miasta (a mądrością jest bojaźń Twojego Imienia): Słuchajcie, pokolenie i zgromadzenie tego miasta, [(12)] którego bogacze tuczą się krzywdą, którego mieszkańcy oszukują, (a język w ich ustach zdradliwy)!
8.WARSZ.PRASKAGłosem donośnym woła Pan do miasta: Niech słucha Mnie to pokolenie i wszyscy, którzy tu do miasta przybyli.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Głos WIEKUISTEGO woła do miasta, bowiem zbawienie dla tych, którzy się obawiają Jego Imienia. Słuchajcie o karzącej rózdze oraz o Tym, który ją postanowił.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGłos PANA rozlega się w mieście, rozsądek zaś skłania do lęku przed Twoim imieniem: Zwróćcie uwagę na rózgę i Tego, który ją wyznaczył!