« Hab 1:1 Księga Habakuka 1:2 Hab 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dokądże, Panie! wołać będę, a nie wysłuchasz? krzyczeć będę k tobie, gwałt cierpiąc, a nie wybawisz?
2.GDAŃSKA.1881Dokądże wołać będę, o Panie! a nie wysłuchasz? Dokądże do ciebie przed gwałtem krzyczeć będę, a nie wybawisz?
3.GDAŃSKA.2017PANIE, jak długo będę wołać, a nie będziesz wysłuchiwał? Jak długo będę krzyczeć do ciebie o krzywdzie, a nie będziesz wybawiał?
4.CYLKOWDopókiż o Wiekuisty, skarżyć się będę a nie wysłuchasz? wołać będę wobec gwałtu a nie wybawisz?
5.TYSIĄCL.WYD5Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy - a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie: Na pomoc! - a Ty nie wysłuchujesz.
6.BRYTYJKADokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał: Pomocy! a Ty nie wybawisz?
7.POZNAŃSKAJak długo jeszcze, o Jahwe, mam wołać o pomoc, choć Ty nie wysłuchujesz! Wołam do Ciebie: "Ucisk!" a Ty nie śpieszysz na ratunek.
8.WARSZ.PRASKAJak długo jeszcze mam cię wzywać, Panie, a Ty wcale nie raczysz mnie słuchać? Wołam do Ciebie: Pomóż mi, bom w ucisku! A Ty mi nie chcesz dopomóc.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dopóki, o WIEKUISTY, będą się skarżyć, a nie wysłuchasz? I wobec gwałtu będą wołać, a nie wybawisz?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPANIE, jak długo ma to trwać? Wzywam pomocy, a Ty nie wysłuchujesz! Wołam do Ciebie: Gwałt! A Ty nie śpieszysz z wybawieniem.