« Hab 2:12 Księga Habakuka 2:13 Hab 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali to nie jest od Pana zastępów? Bo będą pracować ludzie w wielkim ogniu, a narodowie po próżnicy i ustaną.
2.GDAŃSKA.1881Azaż to nie jest od Pana zastępów, iż koło czego ludzie pracują, to ogień skazi, a nad czem się narody spracowały, to nadaremno będzie?
3.GDAŃSKA.2017Czyż to nie pochodzi od PANA zastępów, że ludy będą się trudzić przy ogniu, a narody będą się męczyć daremnie?
4.CYLKOWAzali to nie od Wiekuistego zastępów, aby trudziły się ludy dla ognia, a narody dla marności się nużyły.
5.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie jest to wolą Pana Zastępów, że 'ludy dla ognia pracują' i darmo się trudzą narody?
6.BRYTYJKACzyż nie pochodzi to od Pana Zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości?
7.POZNAŃSKACzyż nie od Jahwe Zastępów pochodzą słowa: Narody trudzą się dla płomieni, ludy wysilają się po próżnicy;
8.WARSZ.PRASKACzyż Pan Zastępów nie sprawi, że tylko dla ognia będą się ludy trudzić, a całe narody – pracować na próżno?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy to nie wyszło od WIEKUISTEGO Zastępów, aby ludy trudziły się dla ognia, a narody męczyły się dla marności?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOto czy nie pochodzi to od PANA Zastępów, że ludy mozolą się tylko dla ognia i narody trudzą dla marności?