« Hab 2:14 Księga Habakuka 2:15 Hab 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Biada, który dawa napój przyjacielowi swemu, wpuszczając żółć swoje i upojając, aby oglądał nagość jego.
2.GDAŃSKA.1881Biada temu, który poi bliźniego swego, przystawiając naczynia swego, tak aby go upoił, i napatrzył się nagości jego!
3.GDAŃSKA.2017Biada temu, który poi swego bliźniego, przystawiając mu swe naczynie, aż go upoi, by patrzeć na jego nagość!
4.CYLKOWBiada temu, który upaja bliźniego, nalewając mu gniew swój, tak aby go odurzył i napawał się nagością jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Biada temu, co zmusza bliźniego do picia, pucharem swego jadu go upaja, by się przyglądać jego nagości.
6.BRYTYJKABiada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość!
7.POZNAŃSKABiada temu, kto każe bliźnim pić z czary swego gniewu, aż ich upoi, by potem swe oczy napawać ich nagością!
8.WARSZ.PRASKABiada temu, kto braciom każe wypijać kielich swojej własnej złości i po to ich upija, by patrzeć na ich nagość.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada temu, co upija bliźniego, dolewając mu swego gniewu; tak, aby go odurzył i napawał się jego nagością.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada temu, kto poi swych bliźnich, dolewając swój jad i gniew, by ich upić, a następnie przyglądać się ich nagości!