« Hab 2:15 Księga Habakuka 2:16 Hab 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Napełniłeś się sromoty miasto sławy: pij téż ty i uśnij; ogarnie cię kubek prawice Pańskiéj, i wracanie sromotne nad chwałą twoją.
2.GDAŃSKA.1881Nasycisz się hańby dla sławy; pić będziesz i ty, a obnażony będziesz; obróci się do ciebie kielich prawicy Pańskiej, i zwrócenie sromotne przyjdzie na sławę twoję.
3.GDAŃSKA.2017Nasyciłeś się hańbą zamiast sławą; upij się sam i będziesz obnażony. Kielich prawicy PANA zwróci się przeciw tobie i sromotne wymioty pokryją twoją sławę.
4.CYLKOWNasycisz się hańbą zamiast czcią: pijże i ty sam i bądź otumaniony! Zwróci się do ciebie kielich w prawicy Wiekuistego wraz z sromotą na sławę twoję.
5.TYSIĄCL.WYD5Nasyciłeś się hańbą, nie chwałą, upij się sam i pokaż swój napletek; bo ciebie dosięgnie kielich z prawicy Pańskiej, a wstyd pokryje całą twoją sławę.
6.BRYTYJKANasyciłeś się więcej hańbą niż chwałą, pij więc i ty i zataczaj się! Przyjdzie i do ciebie kielich z prawicy Pana, i będziesz syt hańby zamiast chwały.
7.POZNAŃSKASyciłeś się hańbą zamiast chwałą; pij więc i ty i zataczaj się; Do ciebie wróci czara z prawicy Jahwe i wzgarda dla twojej sławy.
8.WARSZ.PRASKAHańbą twą sycić się masz, a nie chwałą. Sam się upij i pokaż twe nieobrzezanie, kielich z rąk Pańskich niech przyjdzie do ciebie, niech wstyd i pohańbienie przysłonią twą chwałę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nasycisz się hańbą zamiast czcią; pij i ty sam, i bądź otumaniony! Do ciebie, na twoją sromotną sławę, zwróci się kielich z prawicy WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITO, nasycisz się hańbą bardziej niż chwałą! I ty będziesz pił i obnażysz swe łono! Kielich z prawicy PANA skieruje się ku tobie i na twoją chwałę spadną nieczystości!