« Hab 2:16 Księga Habakuka 2:17 Hab 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem nieprawość Libanu okryje cię, i spustoszeniem bydła odstraszy je dla krwie ludzi i krzywdy ziemie i miasta i wszech mieszkających w niem.
2.GDAŃSKA.1881Bo cię łupiestwo Libanu okryje i spustoszenie zwierząt, które ich straszyło: dla krwi ludzkiej i dla gwałtu ziemi i miasta, i wszystkich, którzy mieszkają w niem.
3.GDAŃSKA.2017Okryje cię bowiem bezprawie Libanu i spustoszenie bestii, które ich straszyły, z powodu krwi ludzkiej i przemocy dokonanej w ziemi miastu i wszystkim jego mieszkańcom.
4.CYLKOWBo gwałt spełniony nad Libanem cię pokryje, i spustoszenie które zwierzęta w trwogę wprawiło, dla przelanej krwi ludzkiej i dla gwałtu spełnionego nad krajem, miastem i wszystkimi mieszkańcami jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Spadnie na ciebie krzywda Libanu, rzeź zwierząt napełni cię strachem, z powodu rozlewu krwi ludzkiej i gwałtów dokonanych w kraju przeciwko miastu i jego mieszkańcom.
6.BRYTYJKAGdyż obciąży cię bezprawie, popełnione na Libanie, a rzeź zwierząt, która je przeraziła, powali Cię z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu, dokonanego na kraju, na grodzie, i na wszystkich jego mieszkańcach.
7.POZNAŃSKABo ciążyć będzie na tobie przemoc twa nad Libanem, ogarnie cię przerażenie z powodu wytępionej zwierzyny, [przelanej] krwi ludzkiej i gwałtu, jaki zadałeś krajowi, miastu i wszystkim jego mieszkańcom.
8.WARSZ.PRASKASpadną na ciebie krzywdy, któreś Libanowi czynił, obciąża cię wyniszczenie wszystkich dzikich zwierząt i wszelka krew przelana wśród ludzi niewinnych oraz gwałty, których się dopuszczałeś wobec krajów, miast i wobec ich mieszkańców.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pokryje cię gwałt spełniony nad Libanem; spustoszenie, co zwierzęta wprawiło w trwogę z powodu przelanej ludzkiej krwi oraz z powodu gwałtu spełnionego nad krajem, miastem i wszystkimi jego mieszkańcami.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak! Okryje cię gwałt zadany Libanowi i rozbije cię rzeź dokonana na zwierzętach, a to z powodu krwi ludzkiej i gwałtu zadanego ziemi, miastu oraz wszystkim, którzy w nim mieszkali.