« Hab 2:1 Księga Habakuka 2:2 Hab 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odpowiedział mi Pan i rzekł: Napisz widzenie a wyłóż je na tablicach, żeby przebieżał, kto je czytać będzie.
2.GDAŃSKA.1881Tedy mi odpowiedział Pan, mówiąc: Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał,
3.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN mi odpowiedział: Zapisz to widzenie, zapisz je wyraźnie na tablicach, aby czytający mógł je szybko przeczytać.
4.CYLKOWOdpowiedział mi tedy Wiekuisty, i rzekł: Spisz to widzenie, a wyryj je wyraźnie na tablicach, aby je biegle odczytać było można.
5.TYSIĄCL.WYD5I odpowiedział Pan tymi słowami: Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać.
6.BRYTYJKAI odpowiedział mi Pan, mówiąc: Zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać.
7.POZNAŃSKAI dał mi Jahwe odpowiedź mówiąc: - Zapisz to widzenie, na tabliczkach je wyryj, tak by każdy mógł je łatwo przeczytać.
8.WARSZ.PRASKAA Pan mi tak odpowiedział: Opisz to wszystko, co widzisz, dokładnie wypisz wszystko na tablicach, tak żeby z łatwością mogło być czytane.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem WIEKUISTY mi odpowiedział, mówiąc: Spisz to widzenie, wyryj je wyraźnie na tablicach, by je można było szybko odczytać.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI PAN odpowiedział mi tymi słowy: Zapisz to widzenie wyraźnie na tablicach, tak by ten, kto czyta, mógł to czynić bez trudu.