« Hab 2:3 Księga Habakuka 2:4 Hab 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto kto niedowiarkiem jest, nie będzie prosta dusza jego w nim samym; a sprawiedliwy wiarą swą żyć będzie.
2.GDAŃSKA.1881Oto kto sobie hardzie poczyna, tego dusza nie jest szczera w nim; ale sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie.
3.GDAŃSKA.2017Oto dusza tego, który się wywyższa, nie jest w nim prawa. Ale sprawiedliwy będzie żył ze swojej wiary.
4.CYLKOWOto harda, nieuczciwa dusza w nim; ale sprawiedliwy mocą wiary swojej żyć będzie!
5.TYSIĄCL.WYD5Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności.
6.BRYTYJKAOto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
7.POZNAŃSKAOto pyszny nie utrzyma się przy życiu, a sprawiedliwy dzięki swej wierności będzie żył.
8.WARSZ.PRASKAWyginie wszystko to, co jest nieprawe, ostanie się zaś tylko sprawiedliwy, on dzięki wierności ocali swe życie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto w nim harda, nieuczciwa dusza; zaś sprawiedliwy będzie żył z Mojej wiary!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOto rozzuchwalona, nieprawa w nim jego dusza, lecz sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie.