« Hab 2:5 Księga Habakuka 2:6 Hab 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali nie ci wszyscy wezmą nań przypowieść i przysłowie zagadek o nim? i rzeką: Biada temu, kto rozmnaża nie swoje! dokądże? i obciąża przeciw sobie gęste błoto!
2.GDAŃSKA.1881Izali ci wszyscy o nim przypowieści nie uczynią i wykładów i gadanin o nim? mówiąc: Biada temu, który rozmnaża rzeczy nie swoje, (a dokądże?) i obciąża się gęstem błotem!
3.GDAŃSKA.2017Czy ci wszyscy nie ułożą o nim przypowieści i szyderczego przysłowia, mówiąc: Biada temu, który gromadzi nie swoje rzeczy (jak długo?) i obciąża się gęstym błotem!
4.CYLKOWCzyż jednak nie zaintonują wespół szyderczej pieśni i uszczypliwych baśni i gadek o nim, głosząc: Biada temu, który cudze dobro zgromadził - na jak długi to czas? - a który zastawami się obarczył.
5.TYSIĄCL.WYD5Czyż oni wszyscy nie zanucą przeciw niemu pieśni szyderczej, złośliwej przymówki, zagadek nie ułożą na niego? Powiedzą: Pierwsze Biada temu, kto gromadzi mienie nie swoje! Na jak długo? Obciąża się coraz większymi zastawami!
6.BRYTYJKALecz wszystkie one zanucą o nim pieśń szyderczą i uczynią go przedmiotem przypowieści i przysłowia, mówiąc: Biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy, i przywłaszcza sobie wiele zastawów! Jak długo to potrwa?
7.POZNAŃSKAWszystkie zaśpiewają o nim pieśń pełną szyderstw i ukrytych przymówek: Biada temu, kto gromadzi nie swoje (na jak długo?) i obarcza się ciężarem zajętego mienia!
8.WARSZ.PRASKACzy nie zaczną o nim wszyscy śpiewać szyderczych pieśni? Ależ tak, wzgardzą nim i tak zaczną wołać: Biada temu, co mienie cudze zabiera, i każe sobie przynosić zbyt wielkie zastawy! [Jak długo jeszcze będzie to czynił?]
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz czy razem nie zaintonują o nim szyderczej pieśni, uszczypliwych baśni i gadek, mówiąc: Biada temu, który zgromadził cudze dobro i obarczył się zastawami! Bo na jak długi czas?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITlecz one wszystkie ułożą kiedyś o nim taką szyderczą powiastkę: Biada temu, kto bogaci się na cudzym - jak tak można? Biada temu, kto bierze na siebie ciężar zadłużenia.