« Hab 2:7 Księga Habakuka 2:8 Hab 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Iżeś ty łupił narody mnogie, złupią cię wszyscy, którzy zostaną z narodów, dla krwie człowieczéj i dla krzywdy ziemie, miasta i wszech mieszkających w niem.
2.GDAŃSKA.1881Bo iżeś ty złupił wiele narodów, złupią cię też wszystkie ostatki narodów, dla krwi ludzkiej i dla gwałtu uczynionego ziemi i miastu i wszystkim, którzy mieszkają w niem.
3.GDAŃSKA.2017Ponieważ złupiłeś wiele narodów, złupią cię też wszystkie pozostałe narody z powodu krwi ludzkiej i przemocy dokonanej w ziemi, miastu i wszystkim jego mieszkańcom.
4.CYLKOWBo jakoś ty liczne narody ograbił, tak ograbią wszystkie narody ciebie, dla przelanej krwi ludzkiej, i dla gwałtu spełnionego nad krajem, miastem, i wszystkimi mieszkańcami jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ złupiłeś liczne narody, złupią i ciebie pozostałe ludy - z powodu rozlewu krwi ludzkiej i gwałtów dokonanych w kraju przeciwko miastu i jego mieszkańcom.
6.BRYTYJKAPonieważ złupiłeś wiele narodów, więc i ciebie złupią wszystkie inne ludy z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach.
7.POZNAŃSKAPonieważ ty złupiłeś tyle ludów, wszystkie inne narody złupią ciebie za krew ludzką [przelaną] i za gwałt zadany krajowi, miastu i wszystkim jego mieszkańcom.
8.WARSZ.PRASKAZłupiłeś sam już wiele narodów, a teraz owe narody ograbią ciebie oraz inne ludy, dlatego że tak wiele krwi pośród sprawiedliwych przelałeś, że się dopuszczałeś niejednego gwałtu na krajach całych, na miastach i na ich mieszkańcach.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jak ty ograbiłeś liczne narody tak wszystkie narody ograbią ciebie; z powodu ludzkiej, przelanej krwi, z powodu gwałtu spełnionego nad krajem, miastem oraz wszystkimi jego mieszkańcami.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ ty złupiłeś wiele narodów, złupią też ciebie wszystkie pozostałe ludy, z powodu ludzkiej krwi i gwałtu zadanego ziemi, miastu i wszystkim jego mieszkańcom.