« Sof 3:15 Księga Sofoniasza 3:16 Sof 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Onego dnia rzeką Jeruzalem: Nie bój się! a Syonowi: Niech nie osłabiają ręce twoje!
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego rzeką do Jeruzalemu: Nie bój się! a do Syonu: Niech nie mdleją ręce twoje!
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu powiedzą do Jerozolimy: Nie bój się! A do Syjonu: Niech nie mdleją twoje ręce!
4.CYLKOWDnia onego powiedzą do Jerozolimy: Nie bój się! Cyonie, niechaj nie opadają ręce twoje!
5.TYSIĄCL.WYD5Owego dnia powiedzą Jerozolimie: Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!
6.BRYTYJKAW owym dniu powiedzą do Jeruzalemu: Nie bój się, Syjonie! Niech nie opadają twoje ręce!
7.POZNAŃSKAW owym dniu będą mówili do Jeruzalem: "Nie lękaj się, Syjonie, nie opuszczaj rąk!
8.WARSZ.PRASKAWtedy powiem Jerozolimie: Nie lękaj się, Syjonie, niech ci już nie opadają ręce!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia powiedzą do Jeruszalaim: Nie bój się, Cyonie, niechaj nie opadają twoje ręce!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu powiedzą do Jerozolimy: Nie bój się, Syjonie! Nie opuszczaj swoich rąk!