« Sof 3:1 Księga Sofoniasza 3:2 Sof 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie słuchało głosu i nie przyjęło ćwiczenia, w Panu nie ufało, do Boga się swego nie przybliżało.
2.GDAŃSKA.1881Nie słucha głosu, ani przyjmuje karności, w Panu nie ufa, do Boga swego nie przybliża się.
3.GDAŃSKA.2017Nie słuchało głosu ani nie przyjmuje upomnienia, nie zaufało PANU, nie zbliżyło się do swego Boga.
4.CYLKOWNie słucha żadnego głosu, nie przyjmuje napomnienia. Na Wiekuistym nie polega, do Boga swego się nie zbliża.
5.TYSIĄCL.WYD5Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga.
6.BRYTYJKANie słucha wołania, nie przyjmuje upomnienia, nie ufa Panu, nie zbliża się do swojego Boga.
7.POZNAŃSKANie słucha żadnych przestróg, nie przyjmuje żadnych upomnień; nie pokłada nadziei w Jahwe, nie zwraca się do swego Boga.
8.WARSZ.PRASKANie chce Mnie słuchać i ostrzeżenia żadnego nie bierze sobie do serca. Wcale nie polega ono na Panu i nie szuka bliskości swego Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie słucha żadnego głosu i napomnienia nie przyjmuje. Nie polega na WIEKUISTYM, do swego Boga się nie zbliża.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNie słuchało głosu, nie przyjmowało przestrogi, nie ufało PANU, nie zbliżało się do swego Boga.