« Sof 3:3 Księga Sofoniasza 3:4 Sof 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Prorocy jego wściekli, mężowie zdradliwi, kapłani jego splugawili świątynią, niesprawiedliwie czynili przeciw zakonowi.
2.GDAŃSKA.1881Prorocy jego skwapliwi, mężowie przewrotni; kapłani jego splugawili rzeczy święte, zakon gwałcą.
3.GDAŃSKA.2017Jego prorocy są lekkomyślni, to ludzie przewrotni; jego kapłani zbezcześcili świątynię, pogwałcili prawo.
4.CYLKOWProrocy jej to lekkoduchy, obłudnicy; kapłani jej znieważają świętości, gwałcą zakon.
5.TYSIĄCL.WYD5Prorocy jego - to zarozumialcy i ludzie wiarołomni, jego kapłani zbezcześcili świętość - pogwałcili Prawo.
6.BRYTYJKAJego prorocy są lekkomyślni i wiarołomni, jego kapłani plugawią to, co święte, pogwałcili zakon.
7.POZNAŃSKAJego prorocy - to zuchwalcy i oszuści; jego kapłani bezczeszczą wszystko, co święte, i gwałcą Prawo.
8.WARSZ.PRASKAIch prorocy – to obrzydliwi kłamcy, a ich kapłani bezczeszczą świątynie i gwałt zadają wszelkiemu prawu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jej prorocy to lekkoduchy i obłudnicy; jej kapłani znieważają świętości i gwałcą Prawo.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJego prorocy to ludzie lekkomyślni, pełni wiarołomstwa. Jego kapłani bezczeszczą świętość, za nic mają Prawo.