« Sof 3:20 Księga Aggeusza 1:1 Agg 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Roku wtórego Daryusza króla, miesiąca szóstego, pierwszego dnia miesiąca, stało się słowo Pańskie w ręce Aggeusza proroka do Zorobabela, syna Salathiel, książęcia Judzkiego, i do Jezusa, syna Josedek, kapłana wielkiego, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881Roku wtórego Daryjusza króla, miesiąca szóstego, dnia pierwszego tegoż miesiąca, stało się słowo Pańskie przez Aggieusza proroka do Zorobabela, syna Salatyjelowego, książęcia Judzkiego, i do Jesuego, syna Jozedekowego, kapłana najwyższego, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017W drugim roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, słowo PANA doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do Jozuego, syna Josadaka, najwyższego kapłana, mówiące:
4.CYLKOWRoku wtórego Darjawesza, króla, miesiąca szóstego, pierwszego dnia miesiąca, doszło słowo Wiekuistego przez Haggaja proroka, Zerubabela, syna Szaltiela namiestnika Judy i Jehoszuę, syna Jehocadaka, arcykapłana, jak następuje:
5.TYSIĄCL.WYD5W drugim roku [rządów] króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka:
6.BRYTYJKADrugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści:
7.POZNAŃSKAW drugim roku [panowania] króla Dariusza, dnia pierwszego, miesiąca szóstego, przemówił Jahwe przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Salatiela, zarządcy Judei, oraz do arcykapłana Jozuego, syna Jocedeka:
8.WARSZ.PRASKAW drugim roku panowania króla Dariusza, pierwszego dnia szóstego miesiąca, Pan przemówił przez proroka swojego, Aggeusza, do namiestnika Judy, Zorobabela, syna Szealtiela, oraz do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Drugiego roku króla Dariawesza, szóstego miesiąca, pierwszego dnia tego miesiąca, przez proroka Aggeusza doszło słowo WIEKUISTEGO do Zerubabela, syna Szaltiela, namiestnika Judy i Jezusa, syna arcykapłana Jehocedeka, jak następuje:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW drugim roku panowania króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, PAN, za pośrednictwem proroka Aggeusza, skierował do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, Słowo tej treści: