« Agg 1:9 Księga Aggeusza 1:10 Agg 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dlatego nad wami zakazano niebiosom, aby nie dawały rosy, i zakazano ziemi, aby nie dawała urodzaju swego.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż się nad wami niebo zawarło, aby rosy nie dawało; ziemia także zawarła się, aby nie wydawała urodzaju swego.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego niebo wstrzymało nad wami rosę, a ziemia wstrzymała wydawanie swego plonu.
4.CYLKOWPrzeto powstrzymuje nad wami niebo rosę, a powstrzymuje też i ziemia plon swój.
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego niebiosa nad wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała urodzaju.
6.BRYTYJKADlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony.
7.POZNAŃSKAPrzeto poskąpiło wam niebo deszczu, a ziemia nie wydała plonu.
8.WARSZ.PRASKAZ tego to powodu niebiosa wstrzymały rosę nad wami, a ziemia przestała wydawać plony.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego niebo powstrzymuje nad wami rosę, a ziemia powstrzymuje swój plon.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTo dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon.