« Agg 1:11 Księga Aggeusza 1:12 Agg 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I usłyszał Zorobabel, syn Salathiel, i Jezus, syn Josedeków, kapłan wielki, i wszystek ostatek ludu głos Pana, Boga swego, i słowa Aggeusza proroka, jako posłał go Pan ich do nich, i bał się lud od oblicza Pańskiego.
2.GDAŃSKA.1881Tedy usłuchał Zorobabel, syn Salatyjelowy, i Jesua, syn Jozedekowy, kapłan najwyższy, i wszystkie ostatki ludu, głosu Pana, Boga swego, i słów Aggieusza proroka, ponieważ go posłał Pan, Bóg ich; bo się lud bał oblicza Pańskiego.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela, i najwyższy kapłan Jozue, syn Josadaka, oraz cała resztka ludu wysłuchali głosu PANA, swego Boga, i słów proroka Aggeusza, ponieważ posłał go PAN, ich Bóg, a lud bał się PANA.
4.CYLKOWTedy usłuchał Zerubabel, syn Szaltiela i Jehoszua, syn Jehocadaka, kapłan najwyższy i cały ostatek ludu głosu Wiekuistego, Boga swego, i słów Haggaja, proroka, ponieważ go posłał Wiekuisty Bóg ich, gdyż obawiał się lud oblicza Wiekuistego.
5.TYSIĄCL.WYD5Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Josadaka, a także cała Reszta ludu usłyszeli wówczas głos Pana, Boga swego, i słowa proroka Aggeusza jako że wysłał go ich Pan, Bóg - a lęk przed Panem ogarnął lud.
6.BRYTYJKAWtedy Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka, oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga, i słów proroka Aggeusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem.
7.POZNAŃSKAZorobabel, syn Salatiela, i arcykapłan Jozue, syn Jocedeka, oraz cała ocalała część narodu usłuchali tedy głosu Jahwe, Boga swego, i słów proroka Aggeusza, ponieważ to Jahwe go posłał, ich Bóg; i lud począł się lękać Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAZorobabel, syn Szealtiela, oraz arcykapłan Jozue, syn Josadaka, i wszyscy, którzy ocaleli z ludu, słuchali głosu swego Boga, a także słów proroka Aggeusza, którego posłał do nich Pan i Bóg. I drżał cały lud z bojaźni przed Panem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc usłuchali głosu WIEKUISTEGO, swojego Boga oraz słów proroka Aggeusza gdyż posłał go WIEKUISTY, ich Bóg zarówno Zerubabel, syn Szaltiela, jak i najwyższy kapłan Jezus, syn Jehocedeka, oraz cały ostatek ludu, bo lud obawiał się oblicza WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZorobabel, syn Szealtiela, arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka, i cała reszta ludu wysłuchali głosu PANA, ich Boga. Wysłuchali też słów proroka Aggeusza, jako tego, którego posłał PAN, ich Bóg. I lud przeląkł się PANA.