« Agg 1:4 Księga Aggeusza 1:5 Agg 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A teraz to mówi Pan zastępów: Połóżcie serca wasze na drogi wasze.
2.GDAŃSKA.1881Teraz tedy tak mówi Pan zastępów: Uważajcież, jako się wam powodzi;
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc tak mówi PAN zastępów: Zastanówcie się nad swoimi drogami.
4.CYLKOWTeraz tedy rzecze tak Wiekuisty zastępów: Zwróćcie też uwagę waszą na koleje wasze!
5.TYSIĄCL.WYD5A teraz tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem!
6.BRYTYJKAOtóż teraz tak mówi Pan Zastępów: Zważcie, jak się wam powodzi!
7.POZNAŃSKAOtóż tak mówi Jahwe Zastępów: Zważcie, jak wam się wiedzie!
8.WARSZ.PRASKAZastanówcie się zatem teraz – mówi Pan Zastępów – jak się wam wiedzie!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Zwróćcie waszą uwagę na wasze koleje losu?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż teraz tak mówi PAN Zastępów: Rozważcie, jak wam się powodzi.