« Agg 1:6 Księga Aggeusza 1:7 Agg 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan zastępów: Połóżcie serca wasze na drogi wasze.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan zastępów: Uważajcie, jako się wam powodzi;
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN zastępów: Zastanówcie się nad swoimi drogami.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty zastępów: Zwróćcie uwagę na koleje wasze!
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem.
6.BRYTYJKATak mówi Pan Zastępów: Zważcie, jak się wam powodzi!
7.POZNAŃSKA[a] Tak mówi Jahwe Zastępów: [(8)] Udajcie się w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie Świątynię, abym w niej miał upodobanie i był w niej czczony - mówi Jahwe. [b] Zważcie, jak wam się wiedzie!
8.WARSZ.PRASKAI dalej tak mówi Pan Zastępów: Pomyślcie więc, jak się wam żyje!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Zwróćcie uwagę na wasze koleje losu!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN Zastępów: Zastanówcie się nad swoim postępowaniem!