« Agg 2:23 Księga Zachariasza 1:1 Zach 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Miesiąca ósmego, roku wtórego Daryusza króla, stało się słowo Pańskie do Zacharyasza, syna Barachiasza, syna Addo, proroka, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881Miesiąca ósmego roku wtórego Daryjusza stało się słowo Pańskie do mnie Zacharyjasza, syna Barachyjaszowego, syna Iddowego, proroka, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017W ósmym miesiącu drugiego roku Dariusza słowo PANA doszło do Zachariasza, syna Berechiasza, syna Iddo proroka, mówiące:
4.CYLKOWMiesiąca ósmego, roku wtórego Darjawesza, doszło słowo Wiekuistego Zacharjasza, syna Berechji, syna Idego, proroka, głosząc:
5.TYSIĄCL.WYD5Ósmego miesiąca, w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierował to słowo do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo:
6.BRYTYJKAÓsmego miesiąca, w drugim roku, Dariusza doszło proroka Zachariasza, syna Berechiasza, syna Iddo, słowo Pana tej treści:
7.POZNAŃSKAW ósmym miesiącu drugiego roku [panowania] Dariusza odezwał się Jahwe do proroka Zachariasza, syna Berechiasza, syna Iddy:
8.WARSZ.PRASKAW drugim roku panowania Dariusza, ósmego miesiąca, Pan przemówił do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ósmego miesiąca, drugiego roku Darjawesza, doszło do Zacharjasza, syna Berekjasza, syna Iddy, proroka, słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW ósmym miesiącu, w drugim roku panowania Dariusza, PAN skierował do Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo, proroka, Słowo tej treści: