« Zach 1:16 Księga Zachariasza 1:17 Zach 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeszcze wołaj, rzekąc: To mówi Pan zastępów: Jeszcze będą miasta moje opływać dobrami, i jeszcze Pan pocieszy Syon i obierze jeszcze Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881Jeszcze wołaj, mówiąc: Tak mówi Pan zastępów: Jeszcze się osadzą miasta moje dla obfitości dobrego; bo jeszcze Pan Syon pocieszy, i obierze jeszcze Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.2017Wołaj jeszcze: Tak mówi PAN zastępów: Moje miasta jeszcze się rozciągną z powodu obfitości dobra, PAN jeszcze pocieszy Syjon i jeszcze wybierze Jerozolimę.
4.CYLKOWDalej zwiastuj głośno a oświadcz: Tak rzecze Wiekuisty zastępów: Jeszcze obfitować będą miasta Moje w dobro, bo pocieszy jeszcze Wiekuisty Cyon a wybierze jeszcze Jerozolimę.
5.TYSIĄCL.WYD5I to jeszcze głoś: Tak mówi Pan Zastępów: Miasta moje znowu zakwitną dobrobytem, Pan pocieszy Syjon i znowu wybierze sobie Jeruzalem.
6.BRYTYJKANadto wołaj i mów: Tak mówi Pan Zastępów: Moje miasta będą jeszcze opływać w dostatki i jeszcze zmiłuje się Pan nad Syjonem i jeszcze obierze Jeruzalem.
7.POZNAŃSKAOznajmij i to: Tak mówi Jahwe Zastępów: Miasta moje będą jeszcze opływały w dostatek; Jahwe przyniesie znowu pociechę Syjonowi, a Jerozolima stanie się na nowo Jego miastem wybranym".
8.WARSZ.PRASKAPowiedz im również, że tak mówi Pan Zastępów: Moje miasta znów będą opływać we wszelkie dobra, a Pan znów pocieszy Syjon i upodoba sobie w Jerozolimie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I dalej zwiastuj głośno, i oświadcz: Tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Jeszcze będą obfitować w dobro Moje miasta, bo WIEKUISTY pocieszy jeszcze Cyon oraz jeszcze wybierze Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI przemów również: Tak mówi PAN Zastępów: Moje miasta będą jeszcze opływać w dobra. Jeszcze zmiłuje się PAN nad Syjonem i jeszcze wybierze Jerozolimę.