« Zach 1:18 Księga Zachariasza 1:19 Zach 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekłem do Anioła, który mówił we mnie: Co to jest? I rzekł do mnie: Teć są rogi, które rozrzuciły Judę i Izraela i Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881I rzekłem do Anioła, który mówił zemną: Cóż to jest? I rzekł do mnie: Teć są rogi, które rozrzuciły Judę i Izraela i Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.2017I zapytałem Anioła, który rozmawiał ze mną: Cóż to jest? I odpowiedział mi: To są rogi, które rozproszyły Judę, Izraela i Jerozolimę.
4.CYLKOW(2:2) I zapytałem anioła mówiącego ze mną: Cóż mają te znaczyć? I odpowiedział mi: Są to rogi, które rozproszyły Judę i Israela i Jerozolimę.
5.TYSIĄCL.WYD5Co one [oznaczają]? zapytałem anioła, który mówił do mnie. A on odpowiedział: To są rogi, które przygniotły Judę, <Izraela> i Jeruzalem.
6.BRYTYJKA(2:2) I rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną: Co one oznaczają? I odpowiedział mi: To są rogi, które rozproszyły Judę, Izrael i Jeruzalem.
7.POZNAŃSKAZapytałem więc anioła, który ze mną mówił: "Co one oznaczają?" Odpowiedział mi: "To są rogi, które rozproszyły Judę i Izraela oraz Jerozolimę".
8.WARSZ.PRASKAZapytałem tedy anioła, który ze mną rozmawiał, co oznaczają te rogi. A on odpowiadał, że są to cztery rogi, które przebodły Judę, Izrael i Jerozolimę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zapytałem anioła, który ze mną mówił: Co one mają znaczyć? Zatem mi odpowiedział: To są rogi, które rozproszyły Judę, Israela i Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:2) Co one oznaczają? - zapytałem anioła, który rozmawiał ze mną. A on mi na to: To są rogi, które rozproszyły Judę, Izrael i Jerozolimę.