« Zach 9:17 Księga Zachariasza 10:1 Zach 10:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Proście od Pana dżdżu czasu późnego, a Pan uczyni śniegi i deszcz wielki da im, każdemu trawę na polu.
2.GDAŃSKA.1881Żądajcie od Pana dżdżu czasu potrzebnego, a Pan uczyni obłoki dżdżyste, a deszcz obfity da wam i każdemu trawę na polu.
3.GDAŃSKA.2017Proście PANA o deszcz w późnej porze deszczowej, a PAN stworzy chmury burzowe i da wam obfity deszcz i każdemu trawę na polu.
4.CYLKOWUproście dżdże u Wiekuistego w porze deszczu późnego. Wiekuisty to jest, który błyskawice tworzy, a który ulewy im użyczy, każdemu ziołu na polu.
5.TYSIĄCL.WYD5Proście Pana o deszcz w czasie późnych opadów, Pan, który sprawia burze i ulewne deszcze, daje chleb każdemu, trawę na polu.
6.BRYTYJKAProście Pana o deszcz późnej pory deszczowej! Pan stwarza chmury burzowe i zsyła deszcz. On daje ludziom chleb, zieleń na polu.
7.POZNAŃSKAProście Jahwe o deszcz w porze opadów wiosennych. To Jahwe stwarza chmury deszczowe i zsyła deszcze obfite; On daje ludziom chleb i zieleń na polach.
8.WARSZ.PRASKAProście Pana o deszcz, gdy przyjdzie wiosną pora opadów! To Pan sprawia, że pojawiają się ciemne chmury, to On napełnia je deszczem, to dzięki Niemu pola okrywa zieleń.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uproście u WIEKUISTEGO deszcz w porze późnego deszczu. WIEKUISTY jest Tym, co tworzy błyskawice i który da wam ulewy i każdemu ziołu na polu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWyproście u PANA deszcz w czasie opadów wiosennych. PAN tworzy chmury burzowe, zsyła ulewny deszcz, daje ludziom chleb, darzy zielenią pola.