« Zach 10:11 Księga Zachariasza 10:12 Zach 11:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Posilę je w Panu, a w imieniu jego chodzić będą, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Zmocnię ich też w Panu, a w imieniu jego chodzić będą, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Umocnię ich też w PANU i będą chodzić w jego imię, mówi PAN.
4.CYLKOWI pokrzepię ich w Wiekuistym, a w imieniu Jego postępować będą, rzecze Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Pan będzie ich mocą, w Jego imię będą kroczyć - wyrocznia Pana.
6.BRYTYJKAI wzmocnię ich w Panu, i będą postępowali w jego imieniu – mówi Pan.
7.POZNAŃSKAJahwe będzie ich mocą, Jego Imieniem szczycić się będą - mówi Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAPan sam umacniać ich będzie, a oni chodzić będą w Jego imię drogami Pańskimi – taka jest wyrocznia Pana.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pokrzepię ich w WIEKUISTYM i będą chodzić w Jego Imieniu – mówi WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWzmocnię ich w PANU, będą postępować w Jego imieniu - oświadcza PAN.