« Zach 10:1 Księga Zachariasza 10:2 Zach 10:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo bałwany mówiły niepożyteczne rzeczy, wieszczkowie widzieli kłamstwo, a widosnowie mówili po próżnicy, daremnie cieszyli; przetóż zawiedzieni są jako trzoda, będą utrapieni, że nie mają pasterza.
2.GDAŃSKA.1881Bo obrazy mówią próżność, a wieszczkowie prorokują kłamstwo i sny próżne opowiadają, daremnie cieszą; dlatego poszli w niewolę, jako trzoda, utrapieni są, że nie mieli pasterza.
3.GDAŃSKA.2017Bożki wypowiadają bowiem słowa próżności, a wróżbici prorokują kłamstwo i opowiadają zmyślone sny, daremnie pocieszają. Dlatego błąkali się jak trzoda, byli utrapieni, bo nie było pasterza.
4.CYLKOWBo terafy wypowiadają orzeczenia płonne, a wróżbici miewają widzenia kłamliwe, a sny fałszywe tylko głoszą, próżną pociecha ich. Bo zmuszeni będą wyruszyć jako trzoda, muszą cierpieć, bo niema pasterza.
5.TYSIĄCL.WYD5Albowiem terafim wieściły fałsz, wróżbici widzieli tylko kłamstwa. Sny głoszą ułudę, pociechy ich są żałosne. Dlatego oddalili się jak owce, zmarnieli, bo nie było pasterza.
6.BRYTYJKALecz terafy mówią słowa mylne, a wróżbici mają kłamliwe widzenia. Sny, które tłumaczą, są złudne, puste ich słowa pociechy. Dlatego ludzie włóczą się jak trzoda, błąkają się, gdyż nie mają pasterza.
7.POZNAŃSKANatomiast bożki mówią nieprawdę, a wróżbici mają widzenia fałszywe; opowiadają sny zmyślone i złudną darzą pociechą. Dlatego [ludzie] błądzą jak owce i żyją w utrapieniu, bo nie mają pasterza.
8.WARSZ.PRASKABóstwa domowe kłamstwa się dopuszczają, wróżbici powtarzają kłamstwa. Ogłaszają sny bezsensowne i udzielają zwodniczych pociech. Dlaczego cały lud błąka się jako stado owiec i znajduje się w wielkiej nędzy, bo brak im pasterza.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ domowe bożki zwodzą nieprawością, wróżbici miewają kłamliwe widzenia i głoszą tylko fałszywe sny; próżną jest ich pociecha. Zatem będą zmuszeni wyruszyć jak trzoda; muszą cierpieć, bo nie mieli pasterza.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBożki bowiem głoszą niegodziwość; to, co widzą wróżbici, jest kłamstwem! Rozgłaszają oni zwykłe, puste sny, pocieszają tym, co jest marnością! Dlatego ludzie błąkają się jak owce, są przygnębieni, bo nie ma pasterza.