« Zach 10:3 Księga Zachariasza 10:4 Zach 10:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z niego węgieł, z niego kołek, z niego łuk bitwy, z niego wynidzie każdy wycięgacz spółem.
2.GDAŃSKA.1881Od niego węgiel, od niego gwóźdź, od niego łuk wojenny, od niego także wynijdzie wszelki poborca;
3.GDAŃSKA.2017Od niego wywodzi się kamień węgielny, od niego gwóźdź, od niego łuk wojenny, od niego także wszelki poborca.
4.CYLKOWZ niego wyjdzie filar, z niego gwóźdź, z niego łuk wojenny, z niego wódz wszelki.
5.TYSIĄCL.WYD5Z niego będzie narożnik, z niego pal, z niego łuk bojowy, z niego dzielny wódz.
6.BRYTYJKAZ niego wywodzi się kamień węgielny, z niego palik namiotu, z niego łuk bojowy, z niego pospołu wszyscy mocarze.
7.POZNAŃSKAZ niej to będzie pochodził kamień węgielny, z niej kołki namiotu, z niej także łuk wojenny i z niej też wszyscy wodzowie.
8.WARSZ.PRASKAZ domu Judy będzie pochodził kamień węgielny i więźba dachowa, a także łuk używany na wojnie. Z niego wywodzi się każdy, kto odznacza się siłą.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z niego wyjdzie filar, z niego gwóźdź, z niego łuk wojenny, z niego wszelki ten, co napędza.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOd Niego wyjdzie kamień węgielny i od Niego palik [namiotu], od Niego wyjdzie łuk bojowy oraz każdy wódz - oni wszyscy razem.