« Zach 10:6 Księga Zachariasza 10:7 Zach 10:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będą jako mocarze Ephraim, a rozweseli się serce ich jako od wina, i synowie ich ujrzą a rozweselą się, i rozraduje się serce ich w Panu.
2.GDAŃSKA.1881I będą Efraimczycy jako mocarz, a rozweseli się jako od wina serce ich; a synowie ich widząc to weselić się będą, i rozraduje się serce ich w Panu.
3.GDAŃSKA.2017Efraimici będą jak mocarz, ich serce rozweseli się jak od wina. Ich synowie to zobaczą i będą się cieszyć, a ich serce rozraduje się w PANU.
4.CYLKOWA będą jako bohaterowie ci z Efraimu i rozweseli się serce ich jakby od wina, a dzieci ich to zobaczą i ucieszą się, rozraduje się serce ich w Wiekuistym.
5.TYSIĄCL.WYD5Efraim będzie podobny do mocarza, serce się w nim rozweseli jak gdyby od wina - ich synowie będą to oglądać z radością i serca ich rozradują się w Panu.
6.BRYTYJKAEfraim stanie się podobny do bohatera, a ich serce radować się będzie jakby od wina. Ich synowie zobaczą to i będą się radować, ich serce będzie się weselić w Panu.
7.POZNAŃSKAI staną się Efraimici bohaterami, i rozweseli się ich serce jak od wina; ujrzą to ich synowie i cieszyć się będą, ich serce radować się będzie w Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAMężnymi bojownikami będą synowie Efraima i cieszyć się będą zawsze jak przy piciu wina. Widząc to ich dzieci także cieszyć się będą, a serce ich radować się będzie w Panu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ci od Efraima będą jako bohaterowie, a ich serce się rozweseli jak od wina. Zobaczą to ich dzieci i się ucieszą; ich serce się rozraduje w WIEKUISTYM.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCi z Efraima będą jak bohater, weselić się będzie ich serce jak od wina. Ich synowie zobaczą to i też będą się cieszyć, ich serce rozraduje się w PANU!