« Zach 10:7 Księga Zachariasza 10:8 Zach 10:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zagwizdnę im a zgromadzę je; bom je odkupił, a rozmnożę je, jako przedtem byli rozmnożeni.
2.GDAŃSKA.1881Zaświsnę na nich, a zgromadzę ich, bo ich odkupię; i będą rozmnożeni, jako przedtem rozmnożeni byli.
3.GDAŃSKA.2017Zaświstam na nich i zgromadzę ich, bo ich odkupiłem; i będą tak liczni, jak byli dawniej.
4.CYLKOWZaświsnę na nich i zgromadzę ich, gdyż wyzwolę ich; i znowu liczni będą jak niegdyś byli.
5.TYSIĄCL.WYD5Gwizdem przywołam ich i zgromadzę, bo ich wykupiłem - i tak jak dawniej będą znowu liczni.
6.BRYTYJKAZaświstam na nich i zgromadzę ich, gdyż ich odkupię; i będą tak liczni jak niegdyś.
7.POZNAŃSKAZagwiżdżę na nich i zgromadzę ich, a gdy ich oswobodzę, staną się znowu tak liczni jak dawniej.
8.WARSZ.PRASKAJa dam im znak i zgromadzę ich razem, bo to Ja przecież wszystkich ich wykupiłem. I będą znowu tak liczni, jak liczni już kiedyś byli.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaświsnę na nich i ich zgromadzę, ponieważ ich wyzwolę, i znowu będą liczni, jak byli niegdyś.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZagwiżdżę na nich i zgromadzę ich, bo ich odkupiłem. Znów będą tak liczni jak dawniej.