« Zach 10:12 Księga Zachariasza 11:1 Zach 11:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Otwórz, Libanie! wrota twoje, a niech pożre ogień cedry twoje.
2.GDAŃSKA.1881Otwórz, Libanie! wrota swe, niech pożre ogień cedry twoje.
3.GDAŃSKA.2017Otwórz swe wrota, Libanie, niech ogień strawi twoje cedry.
4.CYLKOWOtwórz Libanie bramy twoje, a niechaj chłonie ogień wpośród cedrów twoich!
5.TYSIĄCL.WYD5Otwórz twe bramy, Libanie, niech twoje cedry strawi ogień!
6.BRYTYJKAOtwórz, Libanie, swoje wrota, niech ogień strawi twoje cedry!
7.POZNAŃSKAOtwórz swe bramy, Libanie, niech ogień pochłonie twe cedry!
8.WARSZ.PRASKALibanie, otwórz swoje bramy, aby ogień mógł strawić twoje cedry!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Libanie! Otwórz twe bramy! Niech ogień chłonie wśród twych cedrów!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOtwórz, Libanie, swoje wrota, niech ogień strawi twoje cedry!