« Zach 11:12 Księga Zachariasza 11:13 Zach 11:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan do mnie: Porzuć to do garncarza, piękną zapłatę, którąm jest od nich oszacowan. I wziąłem trzydzieści śrebników i porzuciłem je w domu Pańskim do garncarza.
2.GDAŃSKA.1881Zatem rzekł Pan do mnie: Porzuć je przed garncarza; zacnaż to zapłata, którąm jest od nich tak drogo oszacowany! Wziąłem tedy trzydzieści srebrników, a porzuciłem je w domu Pańskim przed garncarza.
3.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do mnie: Rzuć je przed garncarza. Wspaniała to zapłata, na jaką mnie tak drogo oszacowali! Wziąłem więc trzydzieści srebrników i rzuciłem je przed garncarza w domu PANA.
4.CYLKOWWiekuisty wszakże rzekł do mnie: Rzuć ją do skarbca, tę wspaniałą cenę, którą przez nich oceniony zostałem! I tak wziąłem one trzydzieści srebrników i rzuciłem je do domu Wiekuistego, do skarbca.
5.TYSIĄCL.WYD5Pan jednak rzekł do mnie: Rzuć odlewnikowi tę sowitą zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien. Wziąłem więc trzydzieści srebrników i rzuciłem je odlewnikowi w domu Pańskim.
6.BRYTYJKALecz Pan rzekł do mnie: Wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę, na jaką mnie oszacowali! Wtedy wziąłem trzydzieści srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca.
7.POZNAŃSKAJednak Jahwe rzekł do mnie: "Tę cenę wspaniałą, na jaką mnie oszacowali, wrzuć do skarbca". Wziąłem więc owe trzydzieści srebrników i wrzuciłem je w Świątyni do skarbca.
8.WARSZ.PRASKAWtedy Pan powiedział do mnie: Oddaj odlewnikowi te srebrniki, których byłem wart według ich szacunku. Wziąłem tedy trzydzieści srebrników i oddałem je odlewnikowi w domu Pańskim.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak WIEKUISTY do mnie powiedział: Rzuć ją przed Stworzyciela, tę wspaniałą cenę, na którą zostałem przez nich wyceniony! Tak wziąłem owe trzydzieści srebrników oraz rzuciłem je przed Stwórcę, do Domu WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy PAN powiedział do mnie: Rzuć je garncarzowi, tę wspaniałą sumę, na jaką Mnie wycenili! Wziąłem zatem tych trzydzieści srebrników i w domu PANA przekazałem je garncarzowi.