« Zach 11:16 Księga Zachariasza 11:17 Zach 12:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923O pasterzu, a bałwanie, opuszczający trzodę! miecz na ramieniu jego i na oku prawem jego: ramię jego schnieniem uschnie, a oko prawe zaciemniając się zaćmi.
2.GDAŃSKA.1881Biada pasterzowi niepożytecznemu, który opuszcza trzodę! miecz nad ramieniem jego i nad prawem okiem jego; ramię jego cale uschnie, a prawe oko jego cale zaćmione będzie.
3.GDAŃSKA.2017Biada pasterzowi nieużytecznemu, który opuszcza trzodę! Niech spadnie miecz na jego ramię i na jego prawe oko. Jego ramię całkiem uschnie, a jego prawe oko całkiem oślepnie.
4.CYLKOWBiada pasterzowi niegodnemu, który trzodę opuszcza! Miecz na jego ramię i na oko jego prawe! Ramię jego niechaj poschnie, a prawe oko jego niechaj przygaśnie!
5.TYSIĄCL.WYD5Biada pasterzowi bezużytecznemu, który trzodę porzuca. Miecz niech spadnie na jego ramię i na jego prawe oko! Niech uschnie jego ramię, a prawe oko niech całkiem zagaśnie!
6.BRYTYJKABiada pasterzowi nieużytecznemu, który porzuca owce! Niech miecz spadnie na jego ramię i na jego prawe oko! Niech jego ramię całkiem uschnie, a jego prawe, oko całkiem się zaćmi!
7.POZNAŃSKABiada złemu pasterzowi, który opuszcza trzodę! Niech miecz spadnie na jego ramię i na prawe jego oko! Niech ramię jego uschnie do szczętu, a prawe oko jego niech zostanie całkiem porażone ślepotą!
8.WARSZ.PRASKABiada niemądremu pasterzowi, który opuszcza swoją trzodę. Miecz już zawisł nad jego ramieniem, już dotyka jego oka prawego. Uschnie całkowicie jego ramię, zaniewidzi zupełnie na swe oko prawe.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada niegodnemu pasterzowi, co lekceważy trzodę! Miecz na jego ramię oraz na jego prawe oko! Jego ramię niech uschnie, a jego prawe oko niech przygaśnie!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada nierozumnemu pasterzowi, pasterzowi, który porzuca owce! Miecz na jego ramię i na oko prawe! Ramię niech mu całkiem uschnie, a prawe oko niech całkiem ociemnieje!