« Zach 11:2 Księga Zachariasza 11:3 Zach 11:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Głos wycia pasterzów, że zburzona jest wielmożność ich: głos ryku lwów; bo zburzona jest pycha Jordanu.
2.GDAŃSKA.1881Głos narzekania pasterzy słyszany jest, iż zburzona jest wielmożność ich; głos ryku lwiąt, iż zburzona jest pycha Jordanu.
3.GDAŃSKA.2017Słychać głos narzekania pasterzy, bo ich wspaniałość została zburzona; słychać głos ryku lwiąt, bo pycha Jordanu jest zburzona.
4.CYLKOWOdgłos narzekania pasterzy, że spustoszona wspaniałość ich; odgłos poryku lwiąt, że spustoszona gęstwina Jardenu.
5.TYSIĄCL.WYD5Słychać skargi pasterzy, bo najlepsze pastwiska już ogołocone, słychać ryki lwiątek, bo duma Jordanu zmieniona w pustynię.
6.BRYTYJKASłychać biadanie pasterzy, gdyż ich chluba jest zniszczona! Słychać ryk lwiąt, gdyż duma Jordanu jest spustoszona.
7.POZNAŃSKASłychać narzekanie pasterzy, bo chluba ich zniszczona; słychać ryk lwów, bo ozdoba Jordanu spustoszona.
8.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie, jak uskarżają się pasterze! Zniszczone bowiem są całkowicie ich pastwiska. Posłuchajcie, jak ryczą lwy młode. Zniszczone bowiem zostały wszystkie nadjordańskie zarośla.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto odgłos narzekania pasterzy, że została spustoszona ich wspaniałość; odgłos poryku lwiąt, że spustoszona pycha Jardenu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOto głos narzekania pasterzy! Bo spustoszona ich wspaniałość! Oto głos ryku lwiąt! Bo spustoszona duma Jordanu!