« Zach 11:3 Księga Zachariasza 11:4 Zach 11:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan, Bóg mój: Paś owce zabicia,
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan, Bóg mój: Paś owce na rzeź zgotowane;
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN, mój Bóg: Paś owce przeznaczone na rzeź;
4.CYLKOWTak rzekł Wiekuisty, Bóg mój: paś trzodę na rzeź przeznaczoną.
5.TYSIĄCL.WYD5Pan, Bóg mój, tak do mnie powiedział: Paś owce przeznaczone na zabicie,
6.BRYTYJKATak rzekł Pan do mnie: Paś owce przeznaczone na rzeź!
7.POZNAŃSKARzekł do mnie Jahwe: - Paś owce przeznaczone na zabicie!
8.WARSZ.PRASKATak mówi Pan i Bóg mój: Pilnujcie owiec, które mają być zabite.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak powiedział WIEKUISTY, mój Bóg: Paś trzodę przeznaczoną na rzeź!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN, mój Bóg: Paś owce przeznaczone na rzeź!