« Zach 11:4 Księga Zachariasza 11:5 Zach 11:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Które ci, co je mieli, zabijali a nie zawołali, i przedawali je, mówiąc: Błogosławiony Pan, staliśmy się bogatymi, a pasterze ich nie folgowali im.
2.GDAŃSKA.1881Które dzierżawcy ich zabijają, a nie bywają obwinieni, i owszem, sprzedawający je mówią: Błogosławiony Pan, żeśmy się zbogacili, a którzy je pasą, nie mają litości nad niemi.
3.GDAŃSKA.2017Które kupcy zabijają, a nie czują się winni, a sprzedający je mówią: Błogosławiony PAN, że się wzbogaciłem. A ich pasterze nie mają dla nich litości.
4.CYLKOWKtórej nabywcy ją zarzynają, nie pokutując za to, a której sprzedawcy powiadają: błogosławiony Wiekuisty, żem się zbogacił! której właśni pasterze nie oszczędzają.
5.TYSIĄCL.WYD5które kupcy zabijają bezkarnie, a handlarze mówią: "Wzbogaciłem się, niech będą dzięki Panu", i pasterze nie mają dla nich litości.
6.BRYTYJKAIch kupcy zarzynają je bezkarnie, a sprzedający je mówią: Błogosławiony Pan, gdyż wzbogaciłem się! Ich pasterze nie oszczędzają ich!
7.POZNAŃSKACi, którzy je kupują, zabijają je bezkarnie, a sprzedający mówią: "Niech będzie Jahwe błogosławiony, wzbogaciłem się!" Nawet ich pasterze nie mają nad nimi litości.
8.WARSZ.PRASKAWasi kupcy zabijają je bowiem bezkarnie, nawet mówią: Błogosławiony bądź, Panie, za to, że uczyniłeś mnie bogatym. Pasterze też nie mają żadnej litości dla owiec.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Której nabywcy ją zarzynają i za to nie pokutują. Której nabywcy powiadają: Błogosławiony WIEKUISTY, bo ja się wzbogaciłem! Której właśni pasterze nie oszczędzają.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITIch kupcy zarzynają je bezkarnie. Sprzedający zaś mówią: Błogosławiony niech będzie PAN! Wzbogaciłem się! A pasący je nie oszczędzają ich!