« Zach 11:6 Księga Zachariasza 11:7 Zach 11:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będę pasł bydło zabicia dlatego, o ubodzy trzody! i wziąłem sobie dwie laski, jednęm nazwał Pięknością, a drugąm nazwał Powrózkiem, i pasłem trzodę.
2.GDAŃSKA.1881Bom pasł owce zgotowane na rzeź, was, mówię, o nędzne owce! i wziąwszy sobie dwie laski, jednęm nazwał Uciechą, a drugąm nazwał Związujących, a pasłem one owce.
3.GDAŃSKA.2017Będę więc pasł owce przeznaczone na rzeź, was, mówię, biedne owce! Wziąłem sobie dwie laski, jedną nazwałem Piękno, a drugą nazwałem Więzy, i pasłem te owce.
4.CYLKOWI tak pasłem trzodę na rzeź przeznaczoną, zaprawdę najnędzniejszą z trzód i wziąłem sobie dwa kosztury; jeden nazwałem "urok", a drugi "skojarzenie", i tak pasłem owe owce.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak więc pasłem owce przeznaczone na zabicie przez handlarzy. I wziąłem dwie laski, jedną nazwałem: Łaskawość, drugą: Zjednoczenie. I pasłem owce.
6.BRYTYJKAPasłem więc owce przeznaczone na rzeź dla handlarzy owiec. I wziąłem sobie dwie laski: jedną nazwałem „Przychylność”, drugą zaś nazwałem „Jedność”. Tak pasłem owce.
7.POZNAŃSKATak więc dla handlarzy owiec pasłem owce przeznaczone na zabicie. Wziąłem sobie dwie laski; jedną nazwałem "Łaskawość", a drugą "Jedność". Gdy tedy pasłem owce,
8.WARSZ.PRASKAPilnowałem tedy owiec, które miały być zabite i były przeznaczone na zakup przez handlarzy. Wziąłem sobie dwie laski, z których jedną nazwałem Noam [czyli „życzliwość”], a drugą Hobelim [czyli „zjednoczenie”]. I pilnowałem trzody.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak pasłem trzodę przeznaczona na rzeź, zaprawdę, najnędzniejszą z trzód. Zatem wziąłem sobie dwa kostury; jeden nazwałem „Urok”, a drugi „Skojarzenie”, i tak pasłem te owce.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPasłem zatem owce przeznaczone na rzeź, dlatego biedne owce. Zaopatrzyłem się przy tym w dwie laski. Jedną nazwałem Przychylność, a drugą - Jedność, i tak właśnie je pasłem.