« Zach 11:17 Księga Zachariasza 12:1 Zach 12:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Brzemię słowa Pańskiego na Izraela. Mówi Pan, rozciągający niebiosa i gruntujący ziemię, a tworzący ducha człowieczego w nim:
2.GDAŃSKA.1881Brzemię słowa Pańskiego nad Izraelem. Tak mówi Pan, który rozpostarł niebiosa, a ugruntował ziemię, który tworzy ducha człowieczego we wnętrznościach jego:
3.GDAŃSKA.2017Brzemię słowa PANA nad Izraelem. Tak mówi PAN, który rozpostarł niebiosa, założył fundamenty ziemi i stwarza ducha człowieka w jego wnętrzu:
4.CYLKOWWyrocznia. Słowo Wiekuistego o Israelu, wyrzeczenie Wiekuistego, który rozpostarł niebo i ugruntował ziemię, a ducha człowieka w jego wnętrzu ukształtował.
5.TYSIĄCL.WYD5Wyrok. Słowo Pana o Izraelu. Wyrocznia Pana, który rozpostarł niebiosa i położył fundamenty ziemi, i ducha tchnął we wnętrze człowieka.
6.BRYTYJKAWyrocznia. Słowo Pana o Izraelu. Mówi Pan, który rozpiął niebiosa, ugruntował ziemię i stworzył ducha człowieka w jego wnętrzu:
7.POZNAŃSKAPrzepowiednia. Słowo Jahwe o Izraelu. Tak mówi Jahwe, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi i który ukształtował ducha w człowieku:
8.WARSZ.PRASKAWyrok. Słowo Pańskie o Izraelu. Wyrok Pana, który rozpostarł niebiosa, położył podwaliny ziemi i uformował ducha we wnętrzu człowieka:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyrocznia. Słowo WIEKUISTEGO o Israelu; wypowiedź WIEKUISTEGO, który rozpostarł niebo, ugruntował ziemię, i ukształtował ducha człowieka w jego wnętrzu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWyrok. Słowo PANA o Izraelu. Oświadczenie PANA, Tego, który rozpina niebiosa i osadza ziemię, i stwarza ducha ludzkiego w jego wnętrzu: