« Zach 12:11 Księga Zachariasza 12:12 Zach 12:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie płakać ziemia, familie a familie osobno, familie domu Dawidowego osobno, a niewiasty ich osobno.
2.GDAŃSKA.1881Bo ziemia kwilić będzie, każde pokolenie osobno, pokolenie domu Dawidowego osobno, i niewiasty ich osobno; pokolenie domu Natanowego osobno, i niewiasty ich osobno;
3.GDAŃSKA.2017Ziemia będzie lamentować, każdy ród osobno: ród domu Dawida osobno i jego kobiety osobno; ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno;
4.CYLKOWI biadać będzie ziemia, każdy pojedynczy ród oddzielnie: ród domu Dawida oddzielnie, a niewiasty jego oddzielnie; ród domu Natana oddzielnie, a niewiasty jego oddzielnie.
5.TYSIĄCL.WYD5I płakać będzie [cały] kraj, każda rodzina oddzielnie. Rodziny z domu Dawida oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Natana oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie.
6.BRYTYJKABędzie narzekał kraj, każdy ród z osobna, ród Dawida osobno i jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno;
7.POZNAŃSKALamentować będzie cały kraj, każdy ród oddzielnie; oddzielnie ród Domu Dawida i oddzielnie jego kobiety; oddzielnie ród Domu Natana i oddzielnie jego kobiety;
8.WARSZ.PRASKACały kraj będzie się smucił, każda rodzina oddzielnie: oddzielnie cały ród domu Dawidowego, oddzielnie wszystkie ich niewiasty, oddzielnie cały ród Natana i oddzielnie ich kobiety;
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biadać będzie ziemia, oddzielnie każdy pojedynczy ród: oddzielnie ród domu Dawida i oddzielnie jego niewiasty; oddzielnie ród domu Natana i oddzielnie jego niewiasty;
10.EIB.BIBLIA.2016.LITRozpaczać będzie cały kraj, każdy ród z osobna: ród Dawida osobno i jego kobiety osobno; ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno;