« Zach 12:12 Księga Zachariasza 12:13 Zach 12:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Familie domu Nathan osobno, a niewiasty ich osobno, familie domu Lewi osobno, a niewiasty ich osobno, familie Semei osobno, a niewiasty ich osobno.
2.GDAŃSKA.1881Pokolenie domu Lewiego osobno, i niewiasty ich osobno; pokolenie Semejego osobno, i niewisty ich osobno;
3.GDAŃSKA.2017Ród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno; ród Szimejego osobno i jego kobiety osobno;
4.CYLKOWRód domu Lewiego oddzielnie, a niewiasty jego oddzielnie; ród Szymeonidów oddzielnie, a niewiasty ich oddzielnie.
5.TYSIĄCL.WYD5Rodziny z domu Lewiego oddzielnie i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Szimejego oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie.
6.BRYTYJKA(12:13a) Ród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno, ród Szimei osobno i jego kobiety osobno,
7.POZNAŃSKAoddzielnie ród Domu Lewiego i oddzielnie jego kobiety; oddzielnie ród Szimejego i oddzielnie jego kobiety;
8.WARSZ.PRASKA(12:13a) oddzielnie cały ród z domu Lewiego i oddzielnie ich kobiety; cały ród z domu Szimejego i oddzielnie ich kobiety;
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oddzielnie ród domu Lewiego i oddzielnie jego niewiasty; oddzielnie ród Szymeitów i oddzielnie jego niewiasty;
10.EIB.BIBLIA.2016.LITród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno; ród Szimejego osobno i jego kobiety osobno -