« Zach 12:2 Księga Zachariasza 12:3 Zach 12:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie: Dnia onego położę Jeruzalem kamieniem ciężaru wszym narodom: wszyscy, którzy go będą podnosić, zranieniem zranieni będą, i zbiorą się nań wszystkie królestwa ziemskie.
2.GDAŃSKA.1881Owszem, stanie się dnia onego, że uczynię Jeruzalem kamieniem ciężkim wszystkim narodom; wszyscy, którzy go dźwigać będą, bardzo się urażą, choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie narody ziemi.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim kamieniem dla wszystkich narodów. Wszyscy, którzy będą go dźwigać, bardzo się zranią, choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie narody ziemi.
4.CYLKOWI stanie się dnia onego, że uczynię Jerozolimę kamieniem ciężkim dla wszystkich ludów: Każdy, który go dźwignie urazi się i skaleczy, a choćby się zgromadziły przeciw niej wszystkie narody ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody połączą się przeciw niemu.
6.BRYTYJKAW owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi.
7.POZNAŃSKAW owym dniu sprawię, że Jerozolima stanie się ciężkim kamieniem dla wszystkich narodów; kto by go chciał podnieść, dotkliwie się porani; a przeciwko niej zgromadzą się wszystkie narody świata.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym uczynię Jerozolimę, głazem ogromnym dla wszystkich narodów. Ktokolwiek będzie próbował go podnieść, pokaleczy się dotkliwie. Wszystkie zaś narody ziemi zawrą przymierze przeciwko Jerozolimie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia się stanie, że uczynię Jeruszalaim ciężkim kamieniem dla wszystkich ludów; każdy, kto go dźwignie – urazi się i skaleczy, choćby się zgromadziły przeciw niej wszystkie narody ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim kamieniem dla wszystkich ludów. Każdy, kto spróbuje go dźwignąć, ciężko się zrani! Zbiorą się zaś przeciw niej wszystkie narody ziemi.
11.TOR.PRZ.I stanie się w tym dniu, że ustanowię Jerozolimę ciężkim kamieniem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go podniesie, bardzo się zrani, a zgromadzą się przeciwko niej wszystkie narody ziemi.