« Zach 12:3 Księga Zachariasza 12:4 Zach 12:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Onego dnia, mówi Pan, zarażę każdego konia strętwieniem, a wsiadacza jego szaleństwem: a na dom Juda otworzę oczy moje, a każdego konia narodów zarażę ślepotą.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego, mówi Pan, zarażę każdego konia zdrętwieniem i jeźdźca jego szaleństwem; ale nad domem Juda otworzę oczy moje, a każdego konia narodów zarażę ślepotą.
3.GDAŃSKA.2017Tego dnia, mówi PAN, każdego konia porażę trwogą i jego jeźdźca – szaleństwem; ale nad domem Judy otworzę swoje oczy, a każdego konia narodów porażę ślepotą.
4.CYLKOWDnia onego, rzecze Wiekuisty, porażę każdego konia strętwieniem, a każdego jeźdźca jego szałem; ale nad domem Judy będę miał oczy otwarte, gdy wszystkie rumaki narodów ślepotą porażę.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu - wyrocznia Pana - porażę każdego konia trwogą, a jeźdźca obłędem. Lecz na naród judzki spojrzę łaskawie, wszystkie zaś konie pogan porażę ślepotą.
6.BRYTYJKAW owym dniu – mówi Pan – dotknę trwogą wszystkie rumaki, a ich jeźdźców obłędem, lecz nad domem Judy będę miał oczy otwarte, a ślepotą dotknę wszystkie rumaki ludów.
7.POZNAŃSKAW owym dniu - mówi Jahwe - sprawię, że popłoch padnie na wszystkie konie, a jeźdźców doprowadzę do szaleństwa. Domowi Judy otworzę oczy, a wszystkie inne narody porażę ślepotą.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym – wyrocznia Pana – wprowadzę zamieszanie pomiędzy wszystkie konie, a jeźdźców porażę obłędem. Ale wciąż będę miał moje oczy otwarte na dom Judy, podczas gdy wszystkie konie innych narodów oślepię.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia – mówi WIEKUISTY, każdego rumaka porażę zdrętwieniem, a każdego jego jeźdźca – szałem. Ale nad domem Judy będę miał oczy otwarte, kiedy porażę ślepotą wszystkie rumaki narodów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu - oświadcza PAN - wprawię w popłoch wszystkie rumaki, a ich jeźdźców dotknę obłędem. Lecz nad domem Judy będę miał oczy otwarte. Ślepotą dotknę natomiast wszystkie rumaki ludów.