« Zach 12:6 Księga Zachariasza 12:7 Zach 12:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zbawi Pan przybytki Juda jako na początku, aby się nie wielmożnie chlubił dom Dawidów, i chwała mieszkającym w Jeruzalem przeciwko Juda.
2.GDAŃSKA.1881Zachowa Pan i namioty Judzkie pierwej, aby się nie wywyższała chwała domu Dawidowego, i chwała obywateli Jeruzalemskich przeciwko Judzie.
3.GDAŃSKA.2017I najpierw PAN wybawi namioty Judy, aby chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jerozolimy nie wywyższały się przeciwko Judzie.
4.CYLKOWPrzedewszystkiem dźwignie Wiekuisty namioty Judy, aby się sława domu Dawida i sława mieszkańców Jerozolimy nad Judą nie wywyższała.
5.TYSIĄCL.WYD5Najpierw wesprze Pan rody judzkie, aby sława domu Dawida i sława mieszkańców Jeruzalem nie przewyższała Judy.
6.BRYTYJKANajpierw wyratuje Pan namioty Judy, aby chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jeruzalemu nie przewyższała Judy.
7.POZNAŃSKANajpierw Jahwe wyzwoli namioty Judy, ażeby Dom Dawida i mieszkańcy Jerozolimy nie wznieśli się ponad Judę.
8.WARSZ.PRASKAWtedy też Pan pośpieszy z pomocą namiotom Judy, żeby dom Dawida oraz wyniosłość mieszkańców Jerozolimy nie poczęły przewyższać Judy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY przede wszystkim podniesie namioty Judy, by sława domu Dawida oraz sława mieszkańców Jeruszalaim nie wywyższała się nad Judą.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN wyratuje najpierw namioty Judy, aby dom Dawida oraz mieszkańcy Jerozolimy nie górowały znaczeniem nad Judą.