« Zach 12:8 Księga Zachariasza 12:9 Zach 12:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie dnia onego: Będę szukał zetrzeć wszystkie narody, które przychodzą na Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881Bo się stanie dnia onego, że szukać będę wszystkie narody, które przyciągną przeciwko Jeruzalemowi, abym je wytracił.
3.GDAŃSKA.2017I stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie.
4.CYLKOWI stanie się w on dzień, że postaram się wytępić wszystkie narody, któreby przyciągnęły przeciw Jerozolimie.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu sprawię, że wszystkie ludy, które targnęły się na Jeruzalem, będą wytracone.
6.BRYTYJKAW owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi.
7.POZNAŃSKAW owym dniu zmierzać będę do zniszczenia wszystkich ludów ruszających na Jerozolimę.
8.WARSZ.PRASKAA Ja w dniu owym pomyślę, jak wygładzić te wszystkie narody, które wyruszyły przeciw Jerozolimie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I stanie się w ów dzień, że postaram się wytępić wszystkie narody, które przyciągnęły przeciw Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu będę dążył do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie.