« Zach 12:14 Księga Zachariasza 13:1 Zach 13:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Onego dnia będzie źródło otworzone domowi Dawidowemu i mieszkającym w Jeruzalem na omycie grzesznego i miesiącznice.
2.GDAŃSKA.1881W on dzień będzie otworzona studnica domowi Dawidowemu i obywatelom Jeruzalemskim na omycie grzechu i nieczystości.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu zostanie otwarte źródło dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy dla obmycia grzechu i nieczystości.
4.CYLKOWW on dzień otworzy się domowi Dawida i mieszkańcom Jerozolimy źródło na rozgrzeszenie się i oczyszczenie.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, na obmycie grzechu i zmazy.
6.BRYTYJKAW owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości.
7.POZNAŃSKAW owym dniu dla Domu Dawida i dla dla mieszkańców Jerozolimy wytryśnie źródło na oczyszczenie z grzechu i nieczystości.
8.WARSZ.PRASKAZa dni owych źródło wytryśnie dla domu Dawida i dla mieszkańców Jerozolimy, aby ich oczyscić z grzechów i nieczystości.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W ów dzień, dla domu Dawida oraz mieszkańców Jeruszalaim otworzy się źródło rozgrzeszenia i oczyszczenia.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu dom Dawida oraz mieszkańcy Jerozolimy będą mieli dostęp do stale otwartego źródła, aby móc oczyścić się z grzechu i nieczystości.