« Zach 13:1 Księga Zachariasza 13:2 Zach 13:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie dnia onego, mówi Pan zastępów, wytracę imiona bałwanów z ziemie, i nie będą więcéj wspominane, i fałszywe proroki i ducha nieczystego zniosę z ziemie.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się dnia onego, mówi Pan zastępów, że wykorzenię imiona bałwanów z ziemi, tak, że nie będą więcej wspominane; dotego i tych proroków i ducha nieczystego zniosę z ziemi.
3.GDAŃSKA.2017I stanie się w tym dniu, mówi PAN zastępów, że wykorzenię imiona bożków z ziemi, tak że nie będą więcej wspominane. Usunę z ziemi także proroków i ducha nieczystego.
4.CYLKOWI stanie się dnia onego, rzecze Wiekuisty, że wytępię imiona bałwanów z ziemi, a nie będą więcej wspominane; proroków też i ducha nieczystości zniosę z ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5Wówczas - wyrocznia Pana Zastępów -wyniszczę imiona bożków w kraju, aby już nikt o nich nie wspominał. Wypędzę też z kraju wróżbitów i ducha nieczystości.
6.BRYTYJKAW owym dniu – mówi Pan Zastępów – wytępię z kraju imiona bałwanów tak, że nie będzie się ich już wspominało, nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju.
7.POZNAŃSKAW owym dniu - mówi Jahwe Zastępów - wyplenię w kraju imiona bożków, tak że nie będą już nawet wspomniane; sprawię też, że znikną z kraju wieszczbiarze i duch nieczystości.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym – wyrocznia Pana – usunę z kraju imiona wszystkich bożków, tak że nikt już o nich nie będzie pamiętał. Wypędzę z kraju wszystkich proroków i uwolnię wszystkich od ducha nieczystości.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I tego dnia się stanie – mówi WIEKUISTY, że wytępię z ziemi imiona bałwanów i nie będą więcej wspomniane; zniosę też ziemi fałszywych proroków i ducha nieczystości.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu - oświadcza PAN Zastępów - wytępię z tej ziemi imiona bożków i nie będzie się ich już wspominało. Usunę z tej ziemi również fałszywych proroków i ducha nieczystości.