« Zach 13:2 Księga Zachariasza 13:3 Zach 13:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie, gdyby kto prorokował daléj, rzeką mu ojciec jego i matka jego, którzy go porodzili: Nie będziesz żyw; boś mówił kłamstwo imieniem Pańskiem: i ukolą go ojciec jego i matka jego, rodzicy jego, gdyby prorokował.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się, gdyby kto dalej prorokował, że mu rzekną ojciec jego i matka jego, którzy go spłodzili: Nie będziesz żył, przeto żeś kłamstwo mówił w imieniu Pańskiem; i przebiją go ojciec jego i matka jego, którzy go spłodzili, że prorokował.
3.GDAŃSKA.2017A gdyby ktoś jeszcze prorokował, jego ojciec i matka, którzy go zrodzili, powiedzą mu: Nie będziesz żył, gdyż mówiłeś kłamstwo w imię PANA. I jego ojciec, i matka, którzy go zrodzili, przebiją go za to, że prorokował.
4.CYLKOWGdyby śmiał wszakże ktokolwiek jeszcze prorokować, tedy powiedzą mu ojciec i matka jego - właśni jego rodzice: umrzesz, przeto żeś kłamstwo głosił w imieniu Wiekuistego! I tak przebiją go ojciec i matka jego, właśni jego rodzice, gdy prorokować zechce.
5.TYSIĄCL.WYD5A jeśli wystąpi ktoś jako prorok, wówczas ojciec i matka, rodzice jego, powiedzą mu: Nie możesz pozostać przy życiu, bo głosisz kłamstwa w imię Pana. I ojciec z matką, jego rodzice, przebiją go, gdyby prorokował.
6.BRYTYJKAA gdy wystąpi jeszcze ktoś jako prorok, wtedy jego ojciec i matka, własni jego rodzice, powiedzą do niego: Nie będziesz żył, gdyż mówiłeś kłamstwo w imieniu Pana. Jego ojciec i jego matka, własni jego rodzice, przebiją go, gdy wystąpi jako prorok.
7.POZNAŃSKAA gdyby jeszcze kto występował jako prorok, wtedy ojciec i matka - ci, którzy go zrodzili - powiedzą mu: "Nie będziesz żył, bo głosisz kłamstwa w imię Jahwe!" Oni też, którzy go zrodzili, ojciec i matka, przebiją go, gdyby prorokował.
8.WARSZ.PRASKAA jeśli potem ktoś wystąpi jako prorok, to nawet jego rodzice, czyli ojciec i matka, ci, co go na świat wydali, tak do niego powiedzą: Nie możesz się ostać przy życiu, bo kłamstw się dopuszczałeś w imię Pańskie. Jego ojciec i matka, ci, co go na swiat wydali, sami przeszyją go mieczem, ponieważ podawał się za proroka.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak gdyby ktoś odważył się jeszcze prorokować, wtedy ojciec i jego matka – jego właśni rodzice mu powiedzą: Umrzesz! Dlatego, że głosiłeś kłamstwo w Imieniu WIEKUISTEGO! Więc kiedy zechce prorokować, jego właśni rodzice go przebiją – ojciec i jego matka.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy ktoś nadal będzie prorokował, usłyszy od swoich rodziców, od ojca i matki: Nie możesz dłużej żyć, gdyż wypowiedziałeś kłamstwo w imieniu PANA. I jego rodzice, ojciec oraz matka, zabiją go w trakcie prorokowania.