« Zach 13:3 Księga Zachariasza 13:4 Zach 13:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie: Onego dnia zawstydzą się prorocy, każdy z widzenia swego, gdy prorokować będzie, a nie będą się obłóczyć w płaszcz worowy, żeby kłamali.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się dnia onego, że się zawstydzą oni prorocy, każdy za widzenie swoje, gdyby prorokowali, i nie obleką się w suknię kosmatą, aby kłamali;
3.GDAŃSKA.2017I stanie się w tym dniu, że każdy z tych proroków zawstydzi się z powodu swojego widzenia, gdy prorokował, i nie oblecze się w kosmatą szatę, aby kłamać.
4.CYLKOWDnia onego zawstydzą się owi prorocy, każdy za widzenie swoje, gdyby prorokować chcieli, a nie włożą więcej kosmatego płaszcza, aby zwodzić.
5.TYSIĄCL.WYD5Wówczas prorocy będą okryci pogardą za swoje widzenia prorockie; i nie będą już więcej nosić płaszcza z sierści w celu okłamywania.
6.BRYTYJKAI stanie się w owym dniu, że fałszywi prorocy okryją się hańbą, każdy z powodu swego widzenia, gdy wystąpi jako prorok. I nie będą się przyoblekać we włosiennicę, aby mamić.
7.POZNAŃSKAW owym dniu dojdzie do tego, że każdy wieszczek będzie się wstydził swych widzeń proroczych; żaden też nie przywdzieje już płaszcza z sierści, by głosić swe kłamstwa,
8.WARSZ.PRASKAZa dni owych każdy prorok wstydu będzie doznawał z powodu widzeń, które przedtem ogłaszał. I nie będą się już przyodziewać w płaszcze z sierści po to, aby okłamywać innych.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia zawstydzą się ci prorocy, każdy za swoje widzenie, gdyby zechcieli prorokować; i nie włożą więcej kosmatego płaszcza, aby zwodzić.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu prorocy wstydzić się będą swoich widzeń i prorokowania. Nie włożą już na siebie włosiennicy, aby mamić.