« Zach 13:4 Księga Zachariasza 13:5 Zach 13:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale rzecze: Nie jestem prorok, człowiek oracz ja jestem; bo Adam przykładem moim od młodości mojéj.
2.GDAŃSKA.1881Ale każdy rzecze: Nie jestem ja prorokiem, ale rolnikiem; bo mię tego nauczono od dzieciństwa mego.
3.GDAŃSKA.2017Ale każdy powie: Nie jestem prorokiem, ale rolnikiem, bo tego mnie uczono od dzieciństwa.
4.CYLKOWLecz powie każdy: Nie jestem prorokiem! Człowiekiem uprawiającym rolę jestem, gdyż nabył mnie ktoś na niewolnika od pierwszej młodości mojej.
5.TYSIĄCL.WYD5Każdy będzie mówił: Nie jestem prorokiem, ale rolnikiem, od młodości trudnię się uprawą roli.
6.BRYTYJKAKażdy będzie mówił: Nie jestem prorokiem, jestem rolnikiem, rolnictwo jest moim zajęciem od młodości.
7.POZNAŃSKAale każdy powie raczej: "Nie jestem prorokiem; jestem rolnikiem; od młodości zajmuję się uprawą ziemi".
8.WARSZ.PRASKASami zresztą będą mówić: Nie jesteśmy prorokami, jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy uprawiają swoje pole. Od najwcześniejszej młodości pracujemy na polu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz każdy powie: Ja nie jestem prorokiem! Jestem człowiekiem uprawiającym rolę; gdyż człowiek takim został stworzony od pierwszej swojej młodości.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzeciwnie, będą przeczyć: Nie jestem prorokiem. Jestem człowiekiem pracującym na roli. Tak, od młodości zajmuję się swoją ziemią.