« Zach 13:5 Księga Zachariasza 13:6 Zach 13:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzeką mu: Cóż to za rany są w pośrodku rąk twoich? I rzecze: Temi jestem zranion w domu tych, którzy mię miłowali.
2.GDAŃSKA.1881A jeżeli mu kto rzecze: Cóż to masz za rany na rękach twoich? Tedy rzecze: Temi jestem zraniony w domu tych, którzy mię miłują.
3.GDAŃSKA.2017A jeśli ktoś go zapyta: Co to za rany na twoich rękach? Wtedy powie: Zostałem zraniony w domu moich przyjaciół.
4.CYLKOWA jeśli się go kto zapyta: Co znaczą te blizny na rękach twoich? Tedy odpowie: tak poraniono mnie niegdyś w domu przyjaciół moich.
5.TYSIĄCL.WYD5A gdy go ktoś zapyta: Cóż to za rany masz na ciele? Wówczas odpowie: Tak mnie pobito w domu moich najmilszych.
6.BRYTYJKAA gdy ktoś go zapyta: Cóż to za rany masz na piersi? Wtedy odpowie: To są rany, które mi zadano w domu moich przyjaciół.
7.POZNAŃSKAA gdy ktoś go zapyta: "Cóż to za rany na twoim ciele?", odpowie: "Zadano mi je w domu moich przyjaciół".
8.WARSZ.PRASKAA gdyby którego z nich zapytać: Co to za rany masz na piersiach? – to odpowiedziałby: Zostałem pobity w domu mojego przyjaciela.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli ktoś go zapyta: Co znaczą te blizny na twoich rękach? Wtedy odpowie: Tak mnie niegdyś poraniono w domu moich przyjaciół.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy go zapytają: A cóż to za rany masz na plecach? Odpowie: Te? Zadano mi je w domu. To od przyjaciół.